PCW statement on the 2013 18-day Campaign To End VAW


“End VAW Now! It’s Our Duty!”

“Ang karahasan sa kababaihan at batang babae ay isang paglabag sa karapatang pantao. Ito ay karahasan sa pamilya, sa lipunan, sa bayan at sa sangkatauhan. Ito ay isang pagtangka sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad…Panahon na ng krisis at nangangailangan na ng pagkilos mula sa ating lahat, bata o matanda, babae o lalaki.

“Ngayong International Day for the Elimination of Violence Against Women, at sa araw-araw, kailangan tayong manindigan, magsalita at makibahagi sa paglikha ng mga solusyon upang mawakasan itong mga paglabag sa karapatang pantao.” Ito ay hango sa Mensahe ni UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka sa okasyong ito.

Aktibong nakikilahok ang Pilipinas sa pandaigdigang panawagang ito. Sa taong ito, mas napaigting ang pagsuporta sa 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW) nang lagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang RA10398 na nagdedeklara sa Nobyembre 25 ng bawat taon bilang “National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children.” Sa pamamagitan nito, mas mapapaigting ang ating adbokasiyang proteksyunan ang mga kababaihan at batang babae laban sa lahat ng uri ng karahasan tulad ng intimate partner violence o domestic violence, rape, incest, human trafficking at prostitution, sexual harassment at iba pa.

Upang ipakita natin ang ating pakiki-isa sa pandaigdigang kampanya, tayo’y nakasuot ng kahel, simbolo ng maliwanag na kinabukasan o ‘brighter future’. Tayo din ay hinihikayat na isigaw na ang bawat babae ay may pangunahing karapatang pantaong mabuhay na ligtas sa karahasan.

“End VAW Now! It’s Our Duty!” ang tema para sa taon na ito. Panawagan ito sa mga opisyal ng pamahalaan, lalo na sa lokal, sa mga kapwa kawani ng gobyerno, pulis, militar, social worker at health worker, piskal at imbestigador, mambabatas, at maging ang mga hukom — na patatagin ang pagtugon sa karahasan sa kababaihan. Ito ay ating obligasyon. Ngayon!

Ang karahasan ay nangyayari sa kababaihang matanda man o bata, mayaman o mahirap, taga lungsod o kanayunan, sa lahat ng lugar at sitwasyon. Kabilang na dito ang mga pang-aabuso sa mga lugar na binayo ng Bagyong Yolanda, mga naapektuhan ng krisis sa Zamboanga at pati sa paglindol sa Bohol.

Hinihikayat ng PCW ang lahat ng kinauukulan na epektibong ipatupad ang mga batas at palakasin ang mga mekanismong nagbibigay-proteksyon sa mga kababaihan lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, kung saan mas nangangailangan ng pagkalinga ang mga kababaihan at batang babae.

Sa mga evacuation camps at relocation sites, magtatag ng mga ‘women- and children friendly spaces’ kung saan ligtas ang mga kababaihan sa mga mapagsamantala, Maging maingat at mapagbantay!

Ipinapaalala natin sa pampubliko at pribadong sektor na bawat isa ay mahalaga sa pagsisiguro na wala nang babae pa ang mapagkakaitan ng karapatan.

Sa pagpigil ng karahasan, kinakailangang tugunan ang pinakaugat nito – ang di pagkakapantay-pantay ng kalalakihan at kababaihan, ang pananaw na mas may kapangyarihan ang lalaki sa babae. Sa paaralan at kolehiyo, sa mga opisina’t pagawaan, sa simbahan at barangay hall… ating pag-usapan at alamin ang pagpigil sa salot na ito.

Kaisa ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, ipagpapatuloy ng PCW na gampanan ang tungkulin na pangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan, matigil na ang anumang uri ng karahasan. At itaguyod ang pagkamit sa pagkakapantay-pantay ng kasarian (gender equality) at empowerment ng kababaihan.

May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. Tungkulin nating wakasan ang karahasan sa kababaihan.