PCW Statement for the 2014 Women’s Month Celebration


“Juana, ang Tatag Mo ay Tatag Natin sa Pagbangon at Pagsulong!”

Kaisa ng buong mundo sa pagdiriwang ng International Women’s Day, binibigyang-pugay ng Philippine Commission on Women (PCW) ang mga kababaihan na nagpakita ng katatagan at lakas sa nagdaan at mapanghamong taon.

Pinatunayan ng paghagupit ng Bagyong Yolanda, krisis sa Zamboanga, at mga paglindol sa Visayas na ang katatagan ng mga kababaihan ay hindi lamang nasusukat sa kanyang tiyaga at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay, kundi sa kanyang pagbangon tuwing nadadapa, pakikiisa sa pagpapanumbalik at pagpapatuloy ng buhay.

Ang katatagan, ay madalas na inihahalintulad sa kawayan. Di natitinag anumang ihip ng hangin. Yumuyuko, ngunit tumatayo din. Strong, Flexible and Resilient. Iyan ang mga katangian ni Juana, laging handang yakapin ang mga pagsubok at tanggapin ang anumang kaakibat nito. Ang katatagan, na nagmula sa pagtitiyaga, ay nagbubunga ng pag-asa.

Ngayong buwan ng kababihan, ating kilalanin at pasalamatan ang katatagan ng kababaihan na nagsilbing liwanag sa panahon ng krisis at kalamidad, sa kahirapan, o kahit sa anumang ordinaryong kalagayan. Ang pinagsamang galing, talino, malasakit, at integridad ni “Juana” ay iilan lamang sa nagpahanga ng buong mundo at nagpatunay na hindi kayang maitumba ng anumang pagsubok ang sama-samang lakas ng mga Pilipino.

Kasabay ng ating pagbangon ay susulong tayo sa pagharap sa panibagong bukas. Ang mga nasimulang mabuting halimbawa ng kababaihan ay ipagpapatuloy natin at pangangalagaan para itaguyod ang henerasyon.

Napakaraming kababaihan, kilala man o hindi, ang nagsisilbing inspirasyon sa pagbabago.

Nawa ang pagdiriwang na ito ay magpaalab pang lalo sa sama-sama nating pagpapahalaga sa mga kababaihan na may mahalagang papel na ginagampanan sa kanyang pamilya, trabaho, komunidad at bansa.

Mula sa PCW, binabati namin ang lahat ng “Juana” dito sa Pilipinas at sa buong mundo ng Maligaya at Makabuluhang Buwan ng mga Kababaihan!