Mensahe ng Philippine Commission on Women ukol sa National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children


Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maitaguyod ang mga serbisyong nagbibigay-proteksyon, lunas at katarungan sa mga kababaihang nakakaranas ng karahasan.

Nagkakaisa ang gobyerno, akademiya, mga organisadong grupo ng kababaihan, maging ang ilang pribadong sektor sa pagbubuo at paggawa ng mga stratehiya upang mas mapalakas ang ating kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan at kabataan.

Gayunman, sa kabila ng mga hakbang na ating isinasagawa, tila nananatili pa rin ang mataas na bilang ng mga babaeng biktima ng pang-aabuso.

Tumaas ang bilang ng reported cases ng violence against women (VAW) mula 15,969 noong 2012 at 23,865 naman noong 2013 base sa datos ng Philippine National Police – Women and Children Protection Center.

Ayon sa 2013 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, 1 sa bawat limang kababaihan, edad 15-49 ang nakaranas ng pisikal na pang-aabuso. Nais nating bigyang diin na hindi lamang limitado sa pisikal na pang-aabuso ang violence against women. Maaari rin itong sa paraang berbal, sekswal, sikolohikal at ekonomikal.

Ayon din sa nasabing ulat, isa sa bawat apat na kababaihan ang nakaranas ng emosyonal, pisikal at sekswal na karahasan mula sa kanilang asawa. Lumabas na 30% lamang ang nagsumbong o humingi ng tulong para mahinto ang karahasan.

Sa ating paggunita ngayong araw ng “National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children,” nais bigyang-diin ng Philippine Commission on Women (PCW) ang kahalagahan ng pakikilahok nina Juana at Juan sa ating kampanya.

Bagama’t tungkulin ng pamahalaan ang pagbibigay-serbisyo sa kaniyang nasasakupan, hindi ito maisasakatuparan kung walang lalapit at makikialam.

Katulad ng ipinaparating ng temang “End VAW Now! It’s Our Duty!” Tungkulin ng bawat mamamayan na alamin at angkinin ang kaniyang karapatan. Naniniwala ang aming tanggapan na walang maipapakulong kung walang magsusumbong. Walang mapaparusahan kung walang dudulog sa kinauukulan. Kailangan ng pagmamasid, pagbabantay, pakikilahok at pagpapalalim ng malasakit sa isa’t isa, lalong-lalo na sa mga kababaihan.

Tinatawagan namin ang mga kababaihan, na biktima ng pang-aabuso, na huwag nang matakot bagkus ay dumulog sa barangay VAW Desk, kapulisan, social worker, Women and Children Protection Unit (WCPU) ng mga ospital, o sa piskal. Tinatawagan din namin ang mga kalalakihan na makilahok sa pagkilos. Huwag manakit. Huwag konsentihin ang pang-aabuso. Huwag manahimik kapag may nakikitang karahasan sa kababaihan.

Atin ding hinihikayat ang mga guro, mag-aaral at grupo ng mga kababaihan na magtulong-tulong sa pagbibigay-proteksyon, pagpapayo, pangangalaga at pag-alalay sa muling pagbangon ng mga VAW survivors.

Ang sama-sama nating pagkilos ay magbubunga ng mas ligtas, mapayapa at kaaya-ayang tahanan at lipunan. Ating pagtulungan ang pagsupil sa karahasan sa mga kababaihan dahil ito’y tungkulin mo, tungkulin nating lahat!

Gawin nating makabuluhan ang kampanyang ito para sa mga kababaihan at mga batang babae dito sa Pilipinas at sa buong mundo.

November 25 is the United Nations (UN) International Day for the Elimination of Violence against Women.


2014 18-Day Campaign To End Violence Against Women
November 25 to December 12
Proclamation No. 1172 s.2006